Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa Akademii Tenisowej Tenis Kozerki – Centrum Szkoleniowe PZT

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ


 • Nazwa zadania: Budowa Akademii Tenisowej Tenis Kozerki – Centrum Szkoleniowe PZT
 • Dofinansowanie: 11 250 700,00 zł
 • Całkowita wartość: 35 014 797,61 zł
 • Opis zadania: Budowa Akademii Tenisowej Tenis Kozerki – Centrum Szkoleniowe Polskiego Związku Tenisowego. Kompleks Sportowo-Tenisowy w okolicach Grodziska Mazowieckiego.

„Tenisowa Polska”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ


 • Budowa dwóch kortów tenisowych o nawierzchni twardej wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim
 • DOFINANSOWANIE: 600 000,00 zł
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 639 590,00 zł

Opis zadania:

Budowa dwóch kortów o nawierzchni twardej – podbudowa płytą betonową ze zbrojeniem rozproszonym polimerowym pokryta nawierzchnią akrylową oraz hali tenisowej 2-kortowej o konstrukcji dźwigarów z drewna klejonego i pokryciem powłoką PCV z wdmuchiwanym ciepłym powietrzem, z ogrzewaniem i oświetleniem w Akademii Tenisowej Tenis Kozerki filia Grodzisk Mazowiecki znajdującej się przy ul. Montwiłła 41 w Grodzisku Mazowieckim.

„Sportowe Wakacje +”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 • Sportowe Wakacje + – „Powiedz TAK aktywności fizycznej w Akademii Tenisowej Tenis Kozerki.”
 • DOFINANSOWANIE: 250 000,00 zł
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 298 442,40 zł

Opis zadania:

Organizacja cyklu turniejów tenisa, zajęć dla seniorów (kardio tenis), dni otwartych (Zaplanowane są pokazowe treningi oraz sporty rakietowe – tenis, tenis plażowy, padel, badminton, squash, dzięki czemu będzie można nabyć podstawową wiedzę na ich temat oraz w późniejszym czasie wykorzystać ją w praktyce. Ponadto zaplanowane są spotkania z dietetykiem/pokaz gotowania przez szefa kuchni restauracji znajdującej się terenie Akademii Tenisowej) oraz pikniku (Promowanie sportu oraz zdrowego stylu życia. Najmłodsi będą mogli poszaleć na dmuchańcach oraz spędzić czas z animatorem. Dla młodzieży i dorosłych będzie możliwość skorzystania z szerszego zaplecza sportowego.). Zadanie realizowane jest w dwóch lokalizacjach: Kozerki, ul. Jowisza 92 – Akademia Tenisowa oraz Grodzisk Mazowiecki, ul. Montwiłła 41 – Akademia Tenisowa Tenis Kozerki Filia Grodzisk Mazowiecki. Wydarzenia związane z realizacją projektu przewidziane są dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Projekt ma na celu upowszechnienie sportu w każdej grupie wiekowej. Jego głównym celem jest kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie, tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społeczeństwie lokalnym, promocja zdrowego stylu życia, podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym oraz inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem. Przyczyni się to do pobudzenia aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków do zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa. Pozwoli to również przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym, w tym nadwadze i otyłości, wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej. Organizacja zajęć dla seniorów służy rozwijaniu aktywności fizycznej oraz solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.

„Umiem Pływać”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW


 • Nauka pływania dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
 • DOFINANSOWANIE: 15 000 zł
 • CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 19 000 zł

Sport Dla Wszystkich”

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dysponentem dotacji jest Ministerstwo Sportu i Turystyki


 • Nazwa zadania – Sporty rakietowe łączące pokolenia w Akademii Tenisowej Tenis Kozerki
 • Dofinansowanie – 100 000 zł
 • Całkowita wartość  – 136 705,15 zł
 • Data podpisania umowy – sierpień 2023 r.

Opis: W związku z realizacją zadania „Sporty rakietowe łączące pokolenia w Akademii Tenisowej Tenis Kozerki” w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport Dla Wszystkich”, zapraszamy na zajęcia dla seniorów 60 + (kardio tenis) oraz na rozgrywki rakietowe (tenis, tenis stołowy, badminton, squash, padel) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.